Assalamu Alaikum Adobe sarsariya Akal aur namaskar Sab bhaiyo behno aur doston ko۔